Ekim ve Bakım İşleri

Kavun sıcak havayı sevdiği için sıcak yani yaz aylarında yetiştirilmeye başlanır. Mayıs ayı başında başlayan kavun yetiştiriciliği haziranın sonuna kadar devam etmektedir.

Kavun direk olarak ekimi yapıldığı fideden yapılabilir. Fide ile üretim yapıyorsanız plastik ve viyollerde yatiştirilen kavun fideleri 140 cm arası mesafede açılan karıklara 75 cm sıra üzerinde mesafe ile dikilir. 140 cm ara ile açılan masuraların boyun noktasına 70–80 cm sıra üzeri mesafe ile veya düz tarlaya mibzer ile 140 cm sıra arası ve 10–15 cm sıra üzeri mesafe ile ekim yapılır. Bitkiler 3-4 hakiki yaprak oluşturduğu zaman ilk çapa yapılır. Bitkilerin boğazları doldurulur ve seyreltme işlemi yapılır. Toprağın havalandırılması ve yabancı otlarla mücadele etmek için, kavun bitkileri toprak yüzeyini örtmeye başlayıncaya kadar 2-3 kez ara işleme ve çapa yapılır.

Gübreleme

Toprağa ekim ve dikimden önce ilk toprak işlemesi sonrasında dekar başına 4-5 ton yanmış çiftlik gübresi verilir. Gübre miktarı iklim koşulları, toprak yapısı, sulama suyu miktarı, yetiştirme dönemi çeşidine göre değişmektedir. Doğru gübreleme toprak ve yaprak analizlerine dayanarak hazırlanması gerekmektedir.

Toprak analizlerine göre 8 kg azot, 10-12 kg fosfor ve 15-20 kg potasyum verilmelidir. Fosforlu gübrenin tamamı, azotlu ve potasyumlu gübrelerin ise yarısı şubat ve mart aylarında toprak hazırlığı sırasında verilmesi gerekmektedir. Azotlu ve potasyumlu gübrelerin diğer yarısı ise; meyveler yaklaşık 300-350gr gibi olduğunda 1. sulama zamanı verilmelidir.

Sulama

Sulama ise iklim ve toprak koşullarına göre değişir. 1. sulama kelek kırma sonrası, asıl meyvelerin 300-350 gr ağırlığına geldiğinde ilk sulama damla sulama şeklinde veya sıra aralarına açılan karıklardan sızdırma şeklinde verilir.

Damla ve Salma Sulama

Salma sulama, sızdırma şeklinde kullanılabilir. Bitki kök boğazının kesinlikle suyla temas etmemesi sağlanmalıdır.Sulamanın tekrarlanıp tekrarlanmaması bölgenin toprak yapısına bağlı olup, ağır topraklarda gerek duyulmayacağı gibi, kumlu, hafif ve daha geçirgen topraklarda 2. ve 3. sulamaya ihtiyaç duyulabilmektedir.

Kavunu devamlı sulamak meyveyi iri yapar ancak tad ve aroma düşük olur. Kavunu belirli aralıklarla az suladığınızda ise tatlı ve aromalı olur. Bu yöntem depolamaya daha uygun olur.